Τηλέφωνο: (+357)22 450 390 - E-mail: cyprusphysio@cytanet.com.cy
Έρευνα:

Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών είναι το νομικά κατοχυρωμένο σώμα, μέλη του οποίου είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές της Κύπρου. Ο αριθμός των μελών του σήμερα ανέρχεται στους 733.

Ο ρόλος και οι επιδιώξεις του συλλόγου είναι:

  • Η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του
  • Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων για τη συνεχή εκπαίδευση των μελών
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους επαγγελματικούς συλλόγους ή σώματα τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό
  • H προώθηση του επαγγέλματος στη Κύπρο και γενικά η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών φυσιοθεραπείας.


Κατοχύρωση του επαγγέλματος

Το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή είναι κατοχυρωμένο στη Κύπρο με τον Νόμο 140/89-2005 ο οποίος προνοεί εγγραφή στο μητρώο και ετήσια άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Ο Π.Σ.Φ είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπευτών

Τραπεζικός λογαριασμός Π.Σ.Φ. για καταβολή συνδρομών:
0125-01-015154 στην Τράπεζα Κύπρου

IBAN CY31 0020 0125 0000 0001 0151 5400

(Παρακαλούμε ζητήστε από τον/την τραπεζικό υπάλληλο να συμπληρώσει το όνομά σας και το σκοπό της κατάθεσης στις λεπτομέρειες της συναλλαγής)

Κρατάτε πάντα την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας.

Οι πληρωμές σας μπορούν να γίνονται και μέσω JCC SMART

Back to Top