Τηλέφωνο: (+357)22 450 390 - E-mail: cyprusphysio@cytanet.com.cy
Έρευνα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από επτά εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές. Η θητεία του διαρκεί δύο χρόνια. Το Δ.Σ εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και Ταμία.

Το Δ.Σ. εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή και έχει την ευθύνη να:

 • Προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος
 • Καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του
 • Εξετάζει οποιοδήποτε θέμα αφορά το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή
 • Εξυψώνει το επιστημονικό επίπεδο των μελών του
 • Εξετάζει θέματα Δεοντολογίας και να υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Μετά την Γενική Εκλογική Συνέλευση η οποία έγινε στις 29/5/2016, έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Λάκης Δρουσιώτης: Πρόεδρος
 • Χρήστος Καραγιάννης: Αντιπρόεδρος
 • Χρίστος Σάββα: Γραμματέας
 • Μιχάλης Ευσταθίου: Ταμίας
 • Μάνος Στεφανάκης: Μέλος
 • Χριστόδουλος Φυσέντζου: Μέλος
 • Ευάγγελος Νικολάου: Μέλος
Back to Top