Τηλέφωνο: (+357)22 450 390 - E-mail: cyprusphysio@cytanet.com.cy
Έρευνα:

Ευρωπαϊκή Διάσταση

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για τη Φυσιοθεραπεία (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) και ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας (European Region of WCPT – ER-WCPT).

Ο συντονισμός και η επικοινωνία για θέματα που αφορούν αυτούς τους οργανισμούς γίνεται από άτομο ανεξάρτητο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Π.Σ.Φ., που επιμελείται των θεμάτων αυτών και δίνει αναφορά στο Δ.Σ. για οτιδήποτε αφορά την ευρωπαϊκή και διεθνή μας υπόσταση.

Στο Ευρωπαϊκό τμήμα (ER-WCPT) συμμετέχουμε με την παρουσία μας στις στις γενικές συνελεύσεις κάθε δύο χρόνια για το ER-WCPT και κάθε τέσσερα για το WCPT, όπως επίσης και σε διάφορα άλλα εργαστήρια που άπτονται των ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως την ελεύθερη διακίνηση των φυσιοθεραπευτών στην Ευρώπη, το επίπεδο της εκπαίδευσης της φυσιοθεραπείας στην Ευρώπη, κλπ.

Επιπρόσθετα, η επικοινωνία στηρίζεται σε αλληλογραφία (ερωτηματολόγια που αποστέλλει το ER-WCPT, ανταλλαγή πληροφοριών) και σε στενή επικοινωνία με το γραφείο στις Βρυξέλλες για οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την Κύπρο και τον Π.Σ.Φ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ER-WCPT.

Το 2011 θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ το μεγάλο συνέδριο του WCPT. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Γενική Συνέλευση του ER-WCPT – στη Μάλτα 17-19 Μαίου, 2012

Η Κύπρος συμμετέχει με τον Πρόεδρο κ. Λάκη Δρουσιώτη και τον Ταμία κ.Αγάπιο Αγαπίου.

Back to Top