ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Π.Φ.Κ.)

Στις 24/11/2018 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση της Ομάδας Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας Κύπρου.

Στις 9 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Π.Φ.Κ. και έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Ομάδας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΛΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΕΣΤΗ