Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) είναι μέλος της Παγκόσμιας Φυσιοθεραπείας (World Physiotherapy – WP) και ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκόσμιας Φυσιοθεραπείας (European Region WP) η οποία αντιπροσωπεύει και διασφαλίζει τα συμφέροντα των φυσιοθεραπευτών στην Ευρώπη και είναι το αρμόδιο σώμα για την προώθηση του επαγγέλματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν ο επίσημος σύμβουλος της για όλα τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα της φυσιοθεραπείας.

Συμμετέχουμε με την παρουσία μας στις Γενικές Συνελεύσεις που διεξάγονται από το ER-WP κάθε δύο χρόνια και από το WP κάθε τέσσερα χρόνια. Επιπρόσθετα, συμμετέχουμε και σε διάφορα άλλα εργαστήρια που άπτονται των ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως την ελεύθερη διακίνηση των φυσιοθεραπευτών στην Ευρώπη, το επίπεδο της εκπαίδευσης της φυσιοθεραπείας στην Ευρώπη, και άλλα.

Η επικοινωνία μας με το WP και ER-WP, στηρίζεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία (ερωτηματολόγια που αποστέλλει το ER-WCPT, ανταλλαγή πληροφοριών) και σε στενή επικοινωνία με το γραφείο στις Βρυξέλλες για οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την Κύπρο και τον Π.Σ.Φ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο σώματα μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους διαδικτυακούς συνδέσμους:
https://world.physio/
https://www.erwcpt.eu/