ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Φ.Κ.)

Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος πιστοποίησης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης» του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Ο ΠΣΦ, στο πλαίσιο της επιστημονικής εξέλιξης της Φυσικοθεραπείας και ειδικότερα της Ειδίκευσης της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, έχει αναλάβει σημαντικές δράσεις, όπως τη δημιουργία του Επιστημονικής Ομάδας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΟΑΦΚ) και την εκπαίδευση-πιστοποίηση των Κυπρίων φυσικοθεραπευτών σε θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας. Στα πλαίσια αυτά, ο ΠΣΦ, σε συνεργασία με τον Αυστραλιανό Σύλλογο Φυσικοθεραπείας (ΑΡΑ) και υποστηριζόμενος από Καθηγητές Αθλητικής Φυσικοθεραπείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Λαμίας, Πατρών) ξεκίνησε το 2019 το πρόγραμμα πιστοποίησης των μελών του ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί Άσκησης». Το πρόγραμμα πιστοποίησης βασίζεται σε μια σειρά μαθημάτων και απόκτησης εξειδικευμένων ικανοτήτων τα οποία ενσωματώνουν τις έντεκα (11) δεξιότητες-προαπαιτούμενα (competencies) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (IFSPT) για την απόκτηση του διεθνούς τίτλου "Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης".

Από την έναρξη της ομάδας αυτής, ως προτεραιότητα τέθηκε η βελτίωση του θεωρητικού και κλινικού επιπέδου γνώσεων στους συναδέλφους που ασχολούνται με την αποκατάσταση αθλητών.

Στις 13/11/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της Ομάδας Αθλητικής Φυσιοθεραπείας Κύπρου, κατά την οποία ψηφίστηκε το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Π.Σ.Φ. και στην ευχέρεια που του παρέχεται για την προώθηση και την επιστημονικότητα του επαγγέλματος, προχώρησε στην ενεργοποίηση της Υποομάδας Αθλητικής Φυσιοθεραπείας Κύπρου (Ο.Α.Φ.Κ.). <br>
Η Ο.Α.Φ.Κ., δημιουργήθηκε το 2016 μετά από πρωτοβουλία συναδέλφων με κλινικό ενδιαφέρον στην αθλητική φυσικοθεραπεία και την ίδια χρονιά υπήρξε ενεργοποίηση της ομάδας, ως μέλος της Διεθνής Ομοσπονδίας Αθλητικής Φυσιοθεραπείας (IFSPT).

ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΛΛΗ
kalliskalli@gmail.com
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaou@rocketmail.com
ΣΑΒΒΑΣ ΣΚΑΝΝΑΒΙΑΣ
info@physiorehabps.com
ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΠΟΝΑΣ
piponascostas@yahoo.com
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
physiops@cytanet.com.cy
ΜΑΡΙΝΟΣ ΖΙΤΤΗΣ
zittism@gmail.com
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ
stephanou.stephanos@gmail.com

ΣΚΟΠΟΣ

α. Η ανάπτυξη, η γνωστοποίηση και η προώθηση του ρόλου του εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία στην Κυπριακή κοινωνία.

β. Η στήριξη του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στον Αθλητισμό στην Κυπριακή κοινωνία.

γ. Η διαφύλαξη και ανάπτυξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Τμήματος.

δ. Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγγύης και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του Τμήματος.

ε. Η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της Αθλητικής Φυσιοθεραπείας στην Κύπρο, στο επίπεδο γνώσης, δεξιοτήτων, και επαγγελματικής ευθύνης.

στ. Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών μέσω των διάφορων μέσων και μεθόδων διεθνώς αναγνωρισμένων στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. Η οργάνωση μεταπτυχιακών σεμιναρίων, μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συμποσίων.

ζ. Η οργάνωση και η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στον τομέα της γνώσης των νέων εξελίξεων.

η. Η δημιουργία και η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (θεωρητικής και κλινικής) με απώτερο στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης και τον ορισμό κριτηρίων αναγνώρισης ειδικευμένων φυσιοθεραπευτών στην Αθλητική Φυσιοθεραπεία. 

 

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να ενημερώνει συνεχώς τα μέλη με την κυκλοφορία έντυπου υλικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  • Να πραγματοποιεί διαλέξεις, εκδηλώσεις, μεταπτυχιακά και σεμινάρια.
  • Να διευκολύνει τις επισκέψεις εργασίας μεταξύ των μελών των αντίστοιχων Τμημάτων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας άλλων Χωρών.
  • Να ενθαρρύνει την επικοινωνία και ανταλλαγή εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών μεταξύ των οργανώσεων και των μεμονωμένων μελών τους, καθώς επίσης και την επικοινωνία μεταξύ τους , την ανταλλαγή των σπουδαστών, των καθηγητών τους και των προγραμμάτων τους μέσω διεθνών συνεδρίων , σεμιναρίων , ιστοσελίδων και περιοδικών.
  • Να απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών και τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
  • Να επιδιώξει την συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα όπου η Αθλητική Φυσικοθεραπεία έχει συμμετοχή , μη εξαιρουμένων των Ολυμπιακών αγώνων, των Παραολυμπιακών, του επαγγελματικού αθλητισμού, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των διάφορων άλλων αθλητικών πληθυσμών.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο αθλητικός φυσικοθεραπευτής είναι επαγγελματίας που έχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση (σε επίπεδο Master). Ο αθλητικός φυσικοθεραπευτής εργάζεται με αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, για την πρόληψη τραυματισμών, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας μετά από τραυματισμό ή παθολογία, την ενίσχυση των αθλητικών επιδόσεων, χρησιμοποιώντας ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για την επίτευξη της βέλτιστης κλινικής πρακτικής. Ο αθλητικός φυσικοθεραπευτής είναι πρωτοπόρος στον τομέα του, εφαρμόζει επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική, παράγει νέα γνώση μέσω της έρευνας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών.


Εκπαίδευση

Για την εκπαίδευση των συναδέλφων εδώ και δύο χρόνια (2019) έχει γίνει μια συνεργασία με τον Αυστραλιανό Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών (APA) καθώς και συνεργασίες με τα πανεπιστήμια φυσιοθεραπείας Πατρών και Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών τριών επιπέδων πιστοποίησης αθλητικού φυσιοθεραπευτή διάρκειας 5 ετών.

 


Πληροφορίες Προγράμματος

Το πρόγραμμα πιστοποίησης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης» βασίζεται σε μια σειρά μαθημάτων και απόκτησης εξειδικευμένων ικανοτήτων τα οποία ενσωματώνουν τις έντεκα (11) δεξιότητες-προαπαιτούμενα (competencies) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (IFSPT) για την απόκτηση του διεθνούς τίτλου "Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης". Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί το πρόγραμμα πιστοποίησης του Αυστραλιανού Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (Australian Physiotherapy Association - APA) για την απονομή του επαγγελματικού τίτλου «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης (Sports and Exercise Physiotherapist)», όπως χορηγείται στον αναφερόμενο Σύλλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: Πληροφορίες Προγράμματος


Πρακτική άσκηση και πρόγραμμα πιστοποίησης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης»

Η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία με αθλητές διάρκειας ≥50 ωρών, ως προαπαιτούμενο για τη μετάβαση στο Επίπεδο 2 (Level 2) μετά την ολοκλήρωση του πρώτου Επιπέδου εκπαίδευσης (Level 1) του προγράμματος πιστοποίησης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης», αποτελεί μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει σαν στόχο την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων του προγράμματος και την τεκμηριωμένη κλινική εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο πρακτικής άσκησης επιπέδου 2 πατήστε εδώ: Βιβλίο πρακτικής άσκηση

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πιστοποίησης πατήστε εδώ: Πρακτική άσκηση


Λίστα με τα ονόματα που πέρασαν τις εξετάσεις για το level 1- αθλητική φυσιοθεραπεία

Πατήστε: Εδώ