ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Π.Φ.Κ.)

Στις 24/11/2018 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση της Ομάδας Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας Κύπρου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ
ΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ