ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Η επιτροπή βελονισμού ιδρύθηκε μέσα από το επιστημονικό ενδιαφέρον των φυσιοθεραπευτών που αρχικά ήθελαν να περιλάβουν το βελονισμό στη φαρέτρα των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούν καθημερινά στην κλινική τους εργασία.

Τα πρώτα επιμορφωτικά σεμινάρια διοργανώθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και τα τελευταία 4 χρόνια διοργανώνονται τακτικά μαθήματα βελονισμού από την Επιτροπή Ειδικού Ενδιαφέροντος στο Βελονισμό.

Αρκετά μέλη έχουν μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό και άλλοι στην Κύπρο από ξένους καθηγητές.

Η Επιτροπή Ειδικού Ενδιαφέροντος στο Βελονισμό είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Βελονισμού της Παγκόσμιας Φυσιοθεραπείας.

Ο κλασσικός βελονισμός χρησιμοποιείται από τους φυσιοθεραπευτές σαν μέθοδος θεραπείας στην καθημερινή τους κλινική εργασία, προκειμένου να λύσουν προβλήματα της ειδικότητας τους ή να ενισχύσουν το θεραπευτικό σχήμα που εφαρμόζουν.

Οι φυσιοθεραπευτές σε αρκετές χώρες αποτελούν σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ομάδες επαγγελματιών υγείας που χρησιμοποιούν το βελονισμό στην καθημερινή τους εργασία, κυρίως για τον έλεγχο του πόνου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗ
ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ