Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, αποτελούν υπο-ομάδες του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, οι οποίες έχουν ως πεδίο ενδιαφέροντος συγκεκριμένο τομέα του επαγγέλματος της φυσιοθεραπείας. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος Φυσιοθεραπευτής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου, μπορεί να ασχολείται με οποιοδήποτε τομέα της Φυσιοθεραπείας τον ενδιαφέρει.