ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ

Το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου (Σ.Ε.Φ.Φ.), το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού Υγείας, είναι το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων και την έκδοση ετήσιας άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cyprus-seff.org στην οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος καθώς και διάφορες άλλες πληροφορίες.

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Μπορείτε να ανανεώσετε την ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος σας, καταθέτοντας το ποσό των €35 (για κάθε έτος) στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογαριασμού 0125-01-028876).

*Παρακαλείστε όπως στις λεπτομέρειες κατάθεσης σημειώσετε το όνομα, τον αριθμό μητρώου και τη διεύθυνσή σας.