ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Ι.Φ.Κ.)

Η Ιδρυτική Συνέλευση της Ομάδα Ιδιωτών Φυσιοθεραπευτών Κύπρου (Ο.Ι.Φ.Κ.) πραγματοποιήθηκε στις 10/1/21, κατά την οποία εκλέγηκαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Ομάδας.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Ο.Ι.Φ.Κ., κατά την πρώτη τηλεσυνεδρίαση η οποία έγινε στις 18/01/2021, καταρτίστηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Στόχοι της Ο.Ι.Φ.Κ.:

1. Να εκπαιδεύσει και να ενισχύσει τις γνώσεις των συναδέλφων, σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα που θα τους βοηθήσουν στην διαχείρηση των φυσιοθεραπευτηριων τους, μέσα από σειρά σεμιναρίων και ημερίδων.

Η ανάγκη αυτή, προκύπτει από το γεγονός ότι πέραν της επιστημοσύνης, ο Φυσιοθεραπευτής καλείται να είναι τόσο σωστός επαγγελματίας υγείας όσο και σωστός επιχειρηματίας.]

2. Να πραγματεύεται διοικητικής φύσεως θέματα, που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν τους Φυσιοθεραπευτές που δραστηριοποιούνται στον Ιδιωτικό τομέα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ